Der var et godt fremmøde, da Aarhus for Velfærd afholdt folkemøde om erhvervs uddannelserne på Aarhus Tech d. 30. oktober. Tegner Erik Hausle Steppart tegnede endnu en gang et referat fra mødet, resultatet ser du her:

Hele mødet blev optaget live til Facebook og kan ses her.

Kloge hænder tager hånd om velfærden

Så er der folkemøde igen. Denne gang om erhvervsuddannelserne. Kun knap hver femte vælger en erhvervsuddannelse, men Danmark har brug for flere unge dygtige faglærte, for kloge hænder er vigtige, hvis vi skal bevare vores velfærd. Hvordan får vi flere fra grundskolerne over på erhvervsuddannelserne? Skal der mere uddannelsesvejledning til, og hvad er virksomhedernes opgave. Det og meget mere bliver debattere, når Aarhus for Velfærd holder folkemøde d. 30. oktober på Aarhus Tech fra 19-21.00. Der er byrådsvalg til november, alle byrådspolitikere er inviteret. Kom og sig hvad du mener, så sender vi budskaberne direkte videre til politikerne.