Folkemødet om fremtidens (arbejds)fællesskab blev afholdt tirsdag d. 3. oktober på Cafe Nicolai i Århus, og der var en god debat uden pauser i to timer.

De sidste år er en lang række af reformer på beskæftigelsesområdet blevet gennemført. Mange af dem retter sig mod mennesker, der både er udenfor arbejdsmarkedet og udsatte på forskellige måder med alvorlige sygdomme, dårligt fysisk og/eller psykisk helbred, handicap eller sociale problemer af forskellig karakter.

Formålet med reformerne er først og fremmest at få flere mennesker i arbejde, men samtidig har reformerne også i forskelligt omfang et mål om i højere grad at gøre de berørte borgere til en del af ”fællesskabet”.

Men hvad vil det overhovedet sige, at være en del af ”fælleskabet”? Handler det alene om at kunne arbejde eller kan man også være en del af fælleskabet på en anden måde? Hvorfor ender så mange på typisk på overførselsindkomst, hvor de er uden mulighed for at styre deres eget liv? Hvordan forhindrer vi og sikrer, at mennesker i udsatte positioner fx pga. sygdom eller handicap ikke ekskluderes fra ”fælleskabet” men anerkendes på lige fod med andre? Hvordan gør vi både arbejdsmarkedet og vores samfund mere rummeligt, og hvilken rolle spiller de seneste års mange reformer i den forbindelse?

Tegner Erik Hausle Steppart har endnu engang tegnet et referat. Denne gang fra sidste folkemøde om fremtidens (arbejds)fællesskab. Se det og oplev, hvad der blev talt og debatteret om.

Knud Aarup og Iben Nørup kom begge med interessante oplæg, og vi har klippet nogle af deres pointer ud, og der er også mulighed for at se hele deres oplæg. Begge varer omkring 10 minutter.

Samtidig blev hele debatten sendt live og kan ses på her på wwww.facebook.com/aarhusforvelfaerd

Iben Nørup er forsker i sociale forhold og beskæftigelse ved Aalborg Universitet.

Se hele hendes oplæg her nedenfor.

Iben Nørup mener, at der er en ændring i opfattelsen af, hvornår man er en berettiget borger i samfundet. Se uddrag af hendes oplæg her.

Finn Aarup er tidligere topembedsmand, og har blandt andet kritiseret centraladministrationen for manglende viden. Se hele hans oplæg nedenfor her.

Uddrag af Knud Aarups debatoplæg til folkemøde om fremtidens arbejds(fællesskab). Der er en mulig sammenhæng medllem antallet af psykisk syge, dårlige sundhedssystem, integration og antallet af hjemløse.

Uddrag af Knud Aarups debatoplæg til folkemøde om fremtidens arbejds(fællesskab). Hvis man har en eller anden form for funktionsnedsættelse, eller en form for psykisk sårbarhed eller et socialt problem, så sandsynligheden for fiasko med uddannelse “kolo-enorm stor”.

Uddrag af Knud Aarups debatoplæg til folkemøde om fremtidens arbejds(fællesskab). Det Nationale Forskningcenter for Velfærd (SFI) mener ikke, at det med sikkerhed kan påvises, at der er en sammenhæng mellem fattigdom og børns indlæringsevne. Det mener Knud Aarup bliver brugt politisk eksempelvis med kontanthjælpsloftet.

Uddrag af Knud Aarups debatoplæg til folkemøde om fremtidens arbejds(fællesskab). Danmark er et dejligt land, sagde Lars Løkke i sin åbningstale. Knud Aarup mener, at det er en illusion, at Danmark er velfærdssamfund for alle. Det er det kun for 80%.

Så er næste folkemøde arrangeret, og det handler denne gang om (arbejds)fællesskabet. Kom med og bland dig i debatten. Det sker d. 3. oktober fra 19-21 på Cafe Nicolai, FO-byen, Vester Alle 8, 8000 Aarhus C. Aarhus for Velfærd byder på kaffe og kage. TV2-vært Frederik Roland er ordstyrer. Korte oplæg til debat: Tidligere topembedsmand Knud Aarup, der har kritiseret centraladministrationen for manglende viden. Forsker i sociale forhold og beskæftigelse Iben Nørup. KNUD AARUPS DEBATOPLÆG: Fra udenforskab til fællesskab – hvordan giver vi flere en chance i livet? IBEN NØRUPS DEBATOPLÆG: Kan man være en del af fællesskabet, hvis man ikke kan arbejde?

De sidste år er en lang række af reformer på beskæftigelsesområdet blevet gennemført. Mange af dem retter sig mod mennesker, der både er udenfor arbejdsmarkedet og udsatte på forskellige måder med alvorlige sygdomme, dårligt fysisk og/eller psykisk helbred, handicap eller sociale problemer af forskellig karakter.

Formålet med reformerne er først og fremmest at få flere mennesker i arbejde, men samtidig har reformerne også i forskelligt omfang et mål om i højere grad at gøre de berørte borgere til en del af ”fællesskabet”.

Men hvad vil det overhovedet sige, at være en del af ”fælleskabet”? Handler det alene om at kunne arbejde eller kan man også være en del af fælleskabet på en anden måde? Hvorfor ender så mange på typisk på overførselsindkomst, hvor de er uden mulighed for at styre deres eget liv? Hvordan forhindrer vi og sikrer, at mennesker i udsatte positioner fx pga. sygdom eller handicap ikke ekskluderes fra ”fælleskabet” men anerkendes på lige fod med andre? Hvordan gør vi både arbejdsmarkedet og vores samfund mere rummeligt, og hvilken rolle spiller de seneste års mange reformer i den forbindelse?

Aarhus for Velfærd vil gerne høre din mening, så vi kan bringe dem videre til politikerne i forbindelse med det kommende kommunalvalg til november.