Første møde blev afviklet d. 27. februar på Høvvangskolen i Viby, og emnet var fremtidens børnevelfærd. Læs mere og se video fra mødet her.

Aarhus Kommune ønsker et mere aktivt medborgerskab, og politikerne skal have klar besked om de ønsker, som borgerne har. Aarhus for Velfærd vil gerne fastholde de ønsker overfor politikerne op til det kommende byrådsvalg.  Aarhus for Velfærd er et samarbejde mellem lokale fagforeninger under LO og FTF i Århus, og vores mål er at øge borgernes politiske indflydelse. Derfor afholder vi i løbet af 2017 en række borgermøder om

Ole V. Christiansen, formand LO Århus:
LO Aarhus og FTF´s fagforeninger i Aarhus tager Aarhus byråd på ordet. Byrådet efterspørger borgernes mening, og vi vil som den stærkeste demokratiske kraft i Aarhus godt være positive medspillere.

Vi har besluttet at understøtte og skabe rum til vores medlemmer og til borgerne i Aarhus, så vi i fællesskab kan fortælle byrødderne om vores drømme og visioner.

Frem til kommunalvalget i november vil vi derfor tage initiativ til en række folkemøder med fokus på vores hverdag. Der vil være emner, der spænder fra, hvordan vi gerne vil have, at der bliver passet på vores børn, over skoletiden til og de svære valg om uddannelse, vores arbejdsliv og vores alderdom.

Jeg glæder mig til at se jer!”

Mads Bilstrup, FTF:
”Århus for Velfærd vil arbejde for at udvide det kommunale selvstyre

Derfor siger vi nej til mere central styring fra Regeringens side, og vi vil forsvare kommunens ret til selv at prioritere og anvende deres økonomiske ressourcer.

Samtidig skal den enkelte borger i Århus kommune både høres og inddrages i de politiske beslutninger, der tages i byrådet. Vi ønsker et mere gennemsigtigt demokrati, hvor man som borger kan se, at de politiske beslutninger reelt bliver ført ud i livet.

Vi vil med Folkemøderne drøfte ønsker og krav til velfærden i Århus kommune, og vi vil op til byrådsvalget i november måned fremsætte disse til de politiske kandidater til byrådet.

Århus for Velfærd er ikke en politisk sammenslutning, men er en kreds af fagforeninger og interesseorganisationer, som sammen og med borgerne i Århus vil have større indflydelse på byrådets beslutninger.”

Første møde blev afviklet d. 27. februar på Høvvangskolen i Viby, og emnet var fremtidens børnevelfærd.

Læs mere og se video fra mødet her.

Omkring 50 borgere mødte op til mødet, og der en god og ivrig debat i over to timer.