Så er næste folkemøde arrangeret, og det handler denne gang om (arbejds)fællesskabet. Kom med og bland dig i debatten. Det sker d. 3. oktober fra 19-21 på Cafe Nicolai, FO-byen, Vester Alle 8, 8000 Aarhus C. Aarhus for Velfærd byder på kaffe og kage. TV2-vært Frederik Roland er ordstyrer. Korte oplæg til debat: Tidligere topembedsmand Knud Aarup, der har kritiseret centraladministrationen for manglende viden. Forsker i sociale forhold og beskæftigelse Iben Nørup. KNUD AARUPS DEBATOPLÆG: Fra udenforskab til fællesskab – hvordan giver vi flere en chance i livet? IBEN NØRUPS DEBATOPLÆG: Kan man være en del af fællesskabet, hvis man ikke kan arbejde?

De sidste år er en lang række af reformer på beskæftigelsesområdet blevet gennemført. Mange af dem retter sig mod mennesker, der både er udenfor arbejdsmarkedet og udsatte på forskellige måder med alvorlige sygdomme, dårligt fysisk og/eller psykisk helbred, handicap eller sociale problemer af forskellig karakter.

Formålet med reformerne er først og fremmest at få flere mennesker i arbejde, men samtidig har reformerne også i forskelligt omfang et mål om i højere grad at gøre de berørte borgere til en del af ”fællesskabet”.

Men hvad vil det overhovedet sige, at være en del af ”fælleskabet”? Handler det alene om at kunne arbejde eller kan man også være en del af fælleskabet på en anden måde? Hvorfor ender så mange på typisk på overførselsindkomst, hvor de er uden mulighed for at styre deres eget liv? Hvordan forhindrer vi og sikrer, at mennesker i udsatte positioner fx pga. sygdom eller handicap ikke ekskluderes fra ”fælleskabet” men anerkendes på lige fod med andre? Hvordan gør vi både arbejdsmarkedet og vores samfund mere rummeligt, og hvilken rolle spiller de seneste års mange reformer i den forbindelse?

Aarhus for Velfærd vil gerne høre din mening, så vi kan bringe dem videre til politikerne i forbindelse med det kommende kommunalvalg til november.